L'any 2017 l'escola d'aprenents compleix 60 anys de vida. Aquest centre de formació professional va néixer el 1957 amb l'objectiu de formar els joves professionals en l'àmbit de la indústria automobilística i ja són més de 2.600 els estudiants que han passat per aquesta escola des dels seus inicis.

Al llarg d'aquestes sis dècades, l'Escola d'Aprenents de SEAT s'ha anat adaptant als canvis i novetats en els plans de formació professional, incorporant programes pioners com la implantació, des de l'any 2012, del sistema de Formació Professional (FP) dual, inspirat en el model alemany. Aquest programa combina formació teòrica i pràctica a les aules amb períodes de treball en les plantes de producció de SEAT. Els estudiants signen un contracte laboral de formació i aprenentatge que els permet cotitzar i perceben una remuneració mensual derivada del treball que realitzen.

L'alt nivell tècnic de les instal·lacions i dels seus formadors, juntament amb la realització de pràctiques en un entorn real, han impulsat l'èxit de l'Escola d'Aprenents de SEAT, en la qual actualment aprenen i treballen 163 joves. Els joves troben una triple oportunitat: aprendre un ofici, desenvolupar-lo en un entorn de treball real i incorporar-se a la plantilla amb un contracte indefinit al finalitzar la seva formació. El fet que un de cada dos estudiants que han passat per l'Escola d'Aprenents formi part de l'actual plantilla de SEAT i que un 11% dels directius de la companyia provinguin de l'esmentat centre avala l'estratègia corporativa de seguida.

L'FP Dual que actualment ofereix l'Escola d'Aprenents de SEAT permet als estudiants obtenir doble titulació, alemanya i espanyola, després de superar una formació de 4.600 hores, distribuïdes en tres cursos. La formació a les aules i tallers de l'escola es combina amb hores en els centres de producció, on treballen amb la guia i la supervisió de tutors formats per la Cambra de Comerç alemanya. Aquesta formació, basada en el model alemany, els dóna una capacitació global que els prepara de manera integral per solucionar els reptes que els plantejarà el seu dia a dia.

En un sector de canvis constants i disruptius com és el de l'automoció, la capacitació i formació dels professionals és clau per a l'èxit de les organitzacions. "Són el futur de la companyia. Es Necessiten joves que tinguin ganes d'aprendre i d'adaptar-se als canvis ". L'atracció del talent i la retenció dels millors professionals constitueixen una prioritat per al creixement i la millora de la competitivitat de SEAT, d'allí la importància que concedeix la companyia a la formació i capacitació dels seus treballadors. Per això aposta per nous formats d'aprenentatge que inspirin als seus equips i els proporcionin la millor formació.

Enrera Inici